Zadlužená firma JHMD se odvolala proti tomu, že nesmí nakládat s majetkem