Začala rekonstrukce části budějovické čistírny odpadních vod, obejde se bez omezení