Z nasvícené Černé věže se snesl anděl. Na zemi ho doprovodilo pět obřích loutek