Z chodby základní školy vytvořili běžeckou dráhu. Město vyšla investice na 41 milionů