Z charity do armády. Strakonická vojákyně manipuluje s těžkými raketami