Význam odumřelého dřeva pro přírodu bude Národní park Šumava vysvětlovat v programech pro veřejnost