Výzkum ukázal, že přírodní pastva vede k ukládání uhlíku do půdy