Vydatné deště zvedly hladiny řek. Moravská Dyje byla na třetím povodňovém stupni