V Trocnově byla zahájena stavba nového Návštěvnického a vzdělávacího centra