V Temelíně ve středu provedu zkoušku sirén. Lidé ji mohou slyšet