V prostorách odkaliště u Mydlovar by mohla vzniknout fotovoltaická elektrárna