V přístavišti u Orlíka nad Vltavou se potopil motorový člun, s vyproštěním pomáhali potápěči ze tří stanic