V Jihočeském kraji se hlásilo na střední školy a víceletá gymnázia přes 9 tisíc uchazečů