V centru Českých Budějovic má být v roce 2025 půlkilometrová náplavka