Úspěšné setkání kateder marketingu na VŠTE v Českých Budějovicích