Úspěch pro temelínský horkovod. Odborníci ocenili jeho ekologický a ekonomický přínos