Táborské zoo se podařilo rozmnožit silně ohroženou sovu pálenou