Tábor kvůli stavbě lávky pro pěší a cyklisty kolem Jordánu pokácí 20 vrb