Stavbaři vybetonovali pilíře nad obloukem nového železničního mostu přes Orlík