Simona přežila úraz elektrickým proudem. Dnes pomáhá s osvětou