Při kopání bagrem našli krabici s municí. Pyrotechnik musel rozbušky na místě odpálit