Požár může způsobit i prskavka. Jak správně se chovat, abychom nepotřebovali hasiče?