Posudek ocenil hodnotu zadlužených JHMD v rozsahu od 63,7 do 115,2 milionů korun