Pachatel stihl za jednu noc poničit 30 automobilů. Způsobil škodu za stovky tisíc