Ostatky nalezené v klášteře patřily prvnímu převorovi. Byl zpovědníkem Přemysla Otakara II.