O přijetí na střední školy rozhodnou výsledky přijímací zkoušky, priorita až následně