Nové návykové látky potřebují především regulovat. Zákaz by přinesl negativní důsledky, říká adiktolog