Největší letní výtoč má Pivovarská zahrada u Samsonu. Cesta tam vede na kole či lodí