Největší jihočeská města podpoří oblasti zasažené zemětřesením