Nejčastější příčinou úhynu dravců a sov v Česku je zabití člověkem