Nedostupnost antibiotik je podle ministerstva zdravotnictví způsobena neočekávanou spotřebou