Návrh: Obce musí sledovat demografický vývoj kvůli zajištění škol