Národní park Šumava uložil kašperskohorským lesům pokutu 1,5 milionu za nešetrnou těžbu dřeva