Muzeum středního Pootaví Strakonice: Nové expozice odhalují bohatou historii a kouzlo regionu