Muzeum romské kultury otevřelo Památník holokaustu Romů a Sintů v Čechách