Město přeloží frekventovanou cyklostezku. V červnu má být hotovo