Lékaři v ČR v roce 2023 transplantovali 863 orgánů. Nejvíce operací se týká párových ledvin