Kvalita vody v nádržích na jihu Čech je spíš horší, zlepšila se u Podolska