KULTURNÍ TIPY: Pivovar zve na slavnosti, areál univerzity hostí rugbyový den