Krumlov hospodařil s přebytkem 68 milionů korun, kvůli cenám energií brzdil investice