Kolumbárium na českobudějovickém hřbitově se rozpadá. Město slíbilo situaci řešit