Jindřichův Hradec v září zahájí modernizaci městské čistírny odpadních vod