Jak naložit s parkovacím domem na Máji? Opozici se nelíbí umístění a možné kácení stromů