Infarktové drama pro Jihostroj. O postupujícím se rozhodne ve čtvrtek