FOTO: Na hrázi Jordánu firma postavila sloupy. Pracuje se pod umělým osvětlením