Fakulta zemědělská a technologická Jihočeské univerzity zvolila kandidáta na funkci děkana