DRBNA HISTORIČKA: Za Dlouhým mostem stál domek, ve kterém byl výběrčí mýta