DRBNA HISTORIČKA: V domě v České ulici se našla polozemnice z počátků města