DRBNA HISTORIČKA: Lázně Ferdinandovy stály podél levého břehu Mlýnské stoky