Doprava, zeleň i prašnost. Úřad vydal závazné stanovisko k průmyslové zóně